Hiển thị tất cả 8 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
 • Số căn hộ: 10.000
 • Mật độ xây dựng: 25%
Mở bán 26/06/2021
Hết hàng
Giá: 29 - 31 tr/m²
 • Số căn hộ: 1468
 • Mật độ xây dựng: 30%
Mở bán đất nền
Giá: 19.5 triệu / tháng
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đóng bảng hàng
Hết hàng
Giá: 30 - 71 tr/m²
 • Số căn hộ: 1005
 • Mật độ xây dựng: 31,7 %
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 30 - 37 tr/m²
 • Số căn hộ: 2100
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 30 - 71 tr/m²
 • Số căn hộ: 1005
 • Mật độ xây dựng: 31,7 %
Đang mở bán
Giá: 58 - 65 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 29.5%
2