Đất trồng cây lâu năm và các vấn đề pháp lý liên quan

Đất trồng cây lâu năm và các vấn đề pháp lý:

Đất trồng cây lâu năm là loại đất được dùng cho mục đích trồng trọt nhưng các giống cây trồng sinh trưởng trên các mảnh đất này đều là cây cho thu hoạch trong nhiều năm. Đất trồng cây lâu năm được phân loại thành 4 nhóm bao gồm:

  • Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
  • Đất trồng cây ăn quả lâu năm
  • Đất trồng cây dược liệu lâu năm
  • Đất trồng cây gỗ lâu năm

Một số vấn đề pháp lý liên quan

Đất trồng cây lâu năm có thời hạn không ?

Đất trồng cây lâu năm là loại đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng được Nhà nước trực tiếp quản lý. Sau khi Nhà nước đã phân đất cho các cá nhân hoặc tập thể thì thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm sẽ được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho người dân.

Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà hay không ?

Đất trồng cây lâu năm vẫn được tính là nhóm đất nông nghiệp và không được sử dụng theo mục đích ở, định cư lâu dài. Nếu muốn xin phép xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì bạn cần thực hiện thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ trước. Trường hợp ngoại lệ được phép xây nhà mà không cần chuyển đổi mục đích sử dụng là trường hợp xây nhà vườn sinh thái hoặc trang trại cho mục đích trồng trọt.

Đất trồng cây lâu năm có được lên thổ cư hay không ?

Theo đúng quy định của Nhà nước thì người dân hoàn toàn có quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất miễn là không đi ngược lại với Điều 30, Nghị định 181/2004/ND-CP. Ngoài ra, người dân muốn chuyển đổi mục đích sử dụng cần phải có sự đồng ý và cấp phép của cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai địa phương theo điều 57 Luật đất đai sửa đổi năm 2013.

Trả lời