Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Những điều kiện cần và đủ để có thể chuyển quyền mục dích sử dụng đât

  • Vị trí thửa đất phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
  • Thửa đất chuyển mục đích sử dụng phải thỏa mãn được diện tích tối thiểu, được quy định cụ thể tuỳ theo từng tỉnh thành. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định về diện tích tối thiểu này. Ví dụ ở Hà Nội sẽ có như sau:
  • Để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cần đáp ứng diện tích tối thiểu và vị trí thửa đất có quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước xác nhận.

Thủ tục chi tiết:

  1. Hồ sơ bao gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, bản vẽ thửa đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  2. Hồ sơ được nộp tại phòng Tài nguyên và môi trường.
  3. Tiếp nhận và xử lý
  4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ.
  5. Nghĩa vụ tài chính cho việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư gồm, tiền sử dụng đất bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất nông nghiệp đang sử dụng (giá đất nông nghiệp và giá đất ở để tính tiền sử dụng đất này theo khung giá đất được địa phương quy định).

Trả lời