Hiển thị tất cả 2 kết quả

Chuẩn bị mở bán
Giá: 19 - 30 tr//m²
  • Số căn hộ: 400
  • Mật độ xây dựng: 30 %
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%