Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chuẩn bị mở bán
Giá: 19 - 30 tr//m²
  • Số căn hộ: 400
  • Mật độ xây dựng: 30 %
Đang mở bán
Giá: 30 - 71 tr/m²
  • Số căn hộ: 1005
  • Mật độ xây dựng: 31,7 %
Đang mở bán
Giá: 30 - 37 tr/m²
  • Số căn hộ: 2100
  • Mật độ xây dựng: 37%