Nghỉ dưỡng Apec Mandala Sky Villas Kim Bôi

Trang chủ 

› Dự án 

› Hoà Bình 

› Kim Bôi

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3: Khách sạn - Villa - Sky Villas
Số tầng:
7
Số căn:
1005
Quy mô:
56,859 m²
Mật độ xây dựng:
31,7 %
Công ty Cp đầu tư Apec Holding Công ty Cp đầu tư Apec Holding
Loại: Condotel Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:3: Khách sạn - Villa - Sky Villas Số tầng:7
Quy mô:56,859 m² Mật độ xây dựng:31,7 %
Số căn hộ:1005 Ngày hoàn thành:07/2023
Công ty Cp đầu tư Apec Holding Công ty Cp đầu tư Apec Holding
Loại: Condotel
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:3: Khách sạn - Villa - Sky Villas
Số tầng:7
Quy mô:56,859 m²
Mật độ xây dựng:31,7 %
Số căn hộ:1005
Ngày hoàn thành:07/2023