Dự án sàn thương mại (shop house) IA 20 Ciputra

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Tây Hồ

Trạng thái:
Mở bán 26/06/2021
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
18
Số căn:
1468
Quy mô:
12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:
30%
Loại: Chung cư căn hộ Trạng thái:Mở bán 26/06/2021
Số Block:3 Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1468 Ngày hoàn thành:2019
Loại: Chung cư căn hộ
Trạng thái:Mở bán 26/06/2021
Số Block:3
Số tầng:18
Quy mô:12,657.3 m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:1468
Ngày hoàn thành:2019