Trạng thái:
Chuẩn bị mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
250 căn biệt thự
Số tầng:
2
Số căn:
400
Quy mô:
60 Ha
Mật độ xây dựng:
30 %
Loại: Biệt thự Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:250 căn biệt thự Số tầng:2
Quy mô:60 Ha Mật độ xây dựng:30 %
Số căn hộ:400 Ngày hoàn thành:Quý 4 2023
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Chuẩn bị mở bán
Số Block:250 căn biệt thự
Số tầng:2
Quy mô:60 Ha
Mật độ xây dựng:30 %
Số căn hộ:400
Ngày hoàn thành:Quý 4 2023