Hamubay Phan Thiết - Vịnh biển trong lòng phố

Trang chủ 

› Dự án 

› Phan Thiết 

Trạng thái:
Mở bán đất nền
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
130 ha
Mật độ xây dựng:
Công ty TNHH đầu tư XD Trường Phúc Hải Công ty TNHH đầu tư XD Trường Phúc Hải
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán đất nền
Số Block:Số tầng:
Quy mô:130 haMật độ xây dựng:
Số căn hộ:Ngày hoàn thành:Quý 2/2022
Công ty TNHH đầu tư XD Trường Phúc Hải Công ty TNHH đầu tư XD Trường Phúc Hải
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán đất nền
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:130 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý 2/2022
2