Đất nền phân khu Seaphony dự án GRAGON CITY PARK

Trang chủ 

› Dự án 

› Đà Nẵng 

› Liên Chiểu

Trạng thái:
Đang bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1300
Số tầng:
4
Số căn:
3000
Quy mô:
78 ha
Mật độ xây dựng:
48%
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang bán
Số Block:1300 Số tầng:4
Quy mô:78 ha Mật độ xây dựng:48%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:
Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang bán
Số Block:1300
Số tầng:4
Quy mô:78 ha
Mật độ xây dựng:48%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành: